آخرین نرخ محصولات و خدمات


نوع خدمات آخرین نرخ
پرداخت اینترنتی با ویزا و مستر
USD = 290,000 ريال (تاريخ 1400/07/21 - زمان : 10:36:33)
GBP = 411,000 ريال (تاريخ 1400/07/21 - زمان : 10:37:05)
EUR = 348,000 ريال (تاريخ 1400/07/21 - زمان : 10:36:49)