complaint

سرویس ارسال شکایات

ارسال شکایات

با هدف رسیدگی سریعتر به انتقادات و شکایات مشتریان در کلیه زمینه ها تلاش کرده ایم تا با استفاده از امکانات جدید ارتباطی فضای مناسبی جهت ارائه خدمات به مشتریان فراهم نماییم.

به همین منظور مشتریان ما می توانند انتقادات و شکایات خود را از عملکرد یا محصولات  به آدرسktdcard[at]yahoo.com ایمیل نمایند.  

 

گواهی دیجیتال

درباره ما

خدمات ارائه شده در این وب سایت حاصل سال ها تجربه موفق مدیران ما در ایجاد راه کارهای کامل و مناسب با شرایط خاص کشور عزیزمان ایران می باشد.