همکاری با ما

جهت ثبت درخواست همکاری با کیاسان کارت، فرم مقابل را پر کنید. کارشناسان ما پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت. (این قسمت فقط برای همکاریهای دوطرفه با اشخاص و شرکتها می باشد و جهت مشاهده موقعیتهای شغلی و استخدامی در کیاسان به منوی فرصتهای شغلی مراجعه نمایید)

درخواست همکاری